Фінансова звітність

2022

Ф1. Баланс.

Ф2. Звіт про фінансові результати.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв.

Ф4. Звіт про власний капітал.

Ф5. Примітки до річної звітності.

Звіт незалежного аудитора.

2021

Ф1. Баланс.

Ф2. Звіт про фінансові результати.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв.

Ф4. Звіт про власний капітал.

Ф5. Примітки до річної звітності.

Звіт незалежного аудитора.

2020

Ф1. Баланс.

Ф2. Звіт про фінансові результати.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв.

Ф4. Звіт про власний капітал.

Ф5. Примітки до річної звітності.

Звіт незалежного аудитора.