Система якості

«Мотордеталь-Конотоп» приділяє велику увагу якості продукції, що підтверджується не тільки довірою світових автогігантів, а й сертифікатами відповідності міжнародним стандартам:

Сертифікат на відповідність міжнародному стандарту IATF 16949:2016.

 

Стандарт пред'являє найвищі вимоги до системи управління якістю підприємств автомобільної промисловості.

 

Це стосується програми випробувань дослідних зразків продукції, процесу схвалення продукції, аналіз вимірювальних систем, вимог до лабораторій тощо.

 

Пройдена сертифікація за стандартом IATF 16949:2016 означає найвищий рівень виробництва та системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві.

Сертифікат міжнародного стандарту системи управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001:2018.

 

Він розроблений на базі всіх відповідних світових стандартів, вимог Міжнародної організації праці, трудових норм і конвенцій, передового досвіду.

 

Це свідчить про зростаючу у світі важливість ризик-орієнтованого підходу, ефективності охорони здоров'я та безпеки праці, постійного їх покращення.

Сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001:2015.

 

Стандарт ISO 14001:2015 висуває високі вимоги до організації системи екологічного менеджменту на підприємстві.

 

Цей стандарт стосується не продукту, а процесу його виробництва: дотримання компанією вимог екологічного законодавства, організація ефективного виробництва, дотримання звітності, залучення співробітників і т.д.

Ведення відповідального бізнесу є ключовим пріоритетом нашої Компанії.

 

Це означає, що при здійсненні своєї діяльності нами виконуються фундаментальні обов'язки у галузі прав людини, праці, здоров'я та безпеки, навколишнього середовища, етики та боротьби з корупцією.

 

Ми прагнемо, щоб наш бізнес був стійким у всіх аспектах і щоб ми відповідали найвищим соціальним, етичним та екологічним стандартам.

 

Цим ми не лише підтримуємо наші основні обов'язки перед людьми та планетою, а й закладаємо основу для довгострокового успіху.